పుట:Kavikokila-Granthamala3-Khandakavya.pdf/268

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

రసికజనానందము

245

అంగమంతయుఁ గైసేత నభిలషించెఁ;
జెలులబొమవింట వాల్చూపు ములికిదొడిగి
మరుఁడుగాఱించ గోవాడి మనమునొచ్చె
లలిత యౌవన సౌభాగ్య లక్ష్మిరాఁగ.

[ఆయెమ్మెకాని సదనంబునకు కతిపయదూరంబున రోవెలందుల వాడగలదు. అందు కనకాంగియను కన్యసౌందర్య రాశియై యొప్పారుచుండెను.]

అంతనా కలహంసీయానకు.
        కన్నులండలఁ జేరఁగావలెననుకొన్న
                 నరచూపు చూచె నీ యన్నుమిన్న
       యురమున సుఖసుప్తి మఱిఁగియుండెదనన్న
                 నిక్కుగుబ్బలరాపు లుక్కుమీఱె;
      కౌను పేదఱికంబుఁగాంచి యాశ్రయలాభ
                 మేమి యటంచట కేఁగ నైతి;
      నాభిపజ్ఞనునుండ నాభీల కూపమై
                 వెఱపు నబ్బురమును గఱపె మిగుల;

      కన్నెపుట్టిన దాదిగాఁ గన్ను ఱెప్ప
      మైత్రి గల్గిన యాయేణ నేత్రఁబాసి
      యెట్లు సైచెదవని బాల్య మేంతొవనరి
      యరిగె నెట్టన యౌవనం బడుగువెట్ట.