పుట:Kavikokila-Granthamala3-Khandakavya.pdf/241

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

218

కవికోకిల గ్రంథావళి

[భగ్న


ఆశీర్వాదము.


చెలియా, నిత్యశుభోదయంబు, సకలశ్రేయంబులున్ ,భోగముల్
విలసత్ ప్రేమ సదాభివృద్ధియుఁ, గళా విద్యాభిలాషంబు, ని
శ్చల మాంగల్యము, పుత్రపౌత్రులును బజ్ఞాతారతమ్యజ్ఞతల్
వెలయన్ జీవిత యాత్ర మీ కిఁక సుఖాన్వీతంబుగా సాఁగుతన్!

21-2-1929___________