పుట:Kavikokila-Granthamala3-Khandakavya.pdf/20

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది
శుద్ధిపత్రము.

_____


ఉపోద్ఘాతము
పుట. పద్యము. పంక్తి . తప్పు. ఒప్పు.
6 5 1 ఇంతవఱకు ఇంతవఱకు ప్రకృతి
నక్షత్రమాల
16 3 2 నిర్ఘరిణి నిర్ఘరిణి
16 3 2 బాహువు బాహువుల్
34 4 1 ప్రోజ్జలంపు ప్రోజ్జ్వలంపు
37 3 4 కడిగివైచెద కడిగివైచెద
38 2 3 లార్భకుండు లార్భకుండు
42 4 2 వులగుత్తుల్ వులగుత్తుల్
46 2 4 వలయించి నలయించి
47 2 1 వగచినట్లుండ వగచినట్లుండ
49 2 4 తెవలెనున్న తెగవలెనన్న
52 1 11 నెరయచుండ నెరియుచుండ
67 1 3 నికమీద ఇకమీద