పుట:Kavikokila-Granthamala3-Khandakavya.pdf/186

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

వసంతోదయము.

ఏలొకొ మావులం జివురులెఱ్ఱగఁ, గావ్యరమా కరంబులన్
మేలన మాడునట్లు నునునీడలు దేలుచు నందగించు? నే
మూలనునైనఁ జాల నుపభోగ్యముగా ననిలంబు విచ్చుక్రొం
బూల యనుంగుఁదావి తడిపుప్పొడి తాఁకుల నామతించెడిన్.

ఎవరికి నెఱుంగరాక యే యింద్రజాలి
     కుండు వీచెనొక్క నెమ్మికుంచె నిపుడు!
     చెట్టు చేమలు విలసిల్లెఁ జిత్రగతినిఁ
     బువ్వు లాకులఁ బిందెలఁ బుష్కలముగ.
కోకిలాగంతుకులు మావికొమ్మ లెక్కి
     యాలపించెద రిప్పు డయాచితముగ
     హృదయ సంస్పర్శి రాగంబు! నే నియంత
     వారి కాహ్వానపత్రికఁ బంపినాఁడు?
గఱిక మొదలుగఁ దారకాగణము వఱకుఁ
     గలుగుసృష్టి నీరవభాషఁ దెలుపుచుండె
     నవ నవోజ్జ్వల సుఖజీవనప్రభాత
     దివ్యసందేశమును నేఁడు! తెలిసెఁ! దెలిసె!!
ప్రభువసంతుఁడు నందన వనమునుండి
     యాత్రసేయఁగ భూమిపై కరుగుదెంచె;
     నతఁడు విడిసిన తలము లల్లవిగొ! పచ్చ
     నాకుల గుడారముల పట్నమనఁ జెలంగు.