పుట:Kavikokila-Granthamala3-Khandakavya.pdf/175

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

152

కవికోకిల గ్రంథావళి

[నైవే

తోఁకజూడింపంగఁ దోయప్రవాహంబు
           అభ్రంకషోర్ములై యాకులింపఁ,
దరిగొండ మున్నీట గిరికొట్టి నట్టులఁ
           గాళింది మడుగెల్లఁ గలదిరుగుచుఁ,
బ్రాణిభీకర విహరణ పారవశ్య
మునఁ జరించెడి కాళీయు ఘన ఫణముల
మణిగణ ద్యుతి యడుగుఁ దామరలఁ బూఁత
వెట్ట నటియింపవే కృష్ణ, విజయి వగుచు!
   గోవర్ధన గిరి యెత్తి శ
   చీవల్లభు గర్వశాంతిచేసి, మమున్ మా
   గోవుల వానలఁ జావక
   కానవె శ్రీకృష్ణ, దివ్య కారుణ్యమునన్ !

యమునా శ్యామల వీచికా తతుల లాస్యంబుల్ , శరచ్చంద్రికా
కమనీయామల సైకతంబు, మురళీగానంబు బృందావన
ద్రుమవల్లీ కృతడోలికల్ మనమునందుందోఁపఁ బూర్వాను భూ
తములౌ కోర్కెలు మోసులెత్తెడిని రాధాకృష్ణ,యీవెన్నెలన్
చిరవిరహంబునం బసవు స్వీయవిధంబున బృందనేఁడు నీ
చరణ సరోజు సంగతుల సౌఖ్యముఁబాసి కృశించె; గ్రమ్మఱన్
మురళిని మర్మమూర్ఛనలుమ్రోయుచురమ్మిఁకఁ బ్రేమరాజ్య సం
భరణ మనోహరాంగవిభవబుల లోకము మోహపుచ్చుచున్ .

___________