పుట:Kavikokila-Granthamala3-Khandakavya.pdf/170

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

* లూఠీ.

______

ఎవరురా నావీణా తంత్రుల
           నిట్టుల సళ్ళించి పెట్టిరి?
ఎవరురా నా గంగా తీర్థము
           నిట్టులఁ గలయంపి చల్లిరి?
ఎవరురా నాపూజామాలిక
           నిట్టులఁ దెగద్రెంపి వేసిరి?
ఎవరురా నాగీతాపుస్తక
           మిట్టులఁ బుటలెల్లఁ జింపిరి?
ఎవరురా నా యర్చ వేదిక
           నిట్టుల దీపము నార్పిరి?
ఎవరురా నా హారతి పళ్ళెర
           మిట్టుల బోరల దోసిరి?
చోరుఁ డెవ్వడో యతిథి వేషమునఁ
           జొచ్చెను నా పర్ణశాలను?
నామూల ధనమెల్ల లూఠీగొట్టి
          నన్ను బికారినిఁ జేసెను!

__________