పుట:Kavikokila-Granthamala3-Khandakavya.pdf/165

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

142

కవికోకిల గ్రంథావళి

[నైవే

                      గాధ, మందు మునింగి తాపము
                                   వాపరా,
                      నీ విసుగువేసట లడఁగురా.
    నేలపై నీ తనువుఁ బాపుట
    చాల నిష్టంబేనిఁ జెప్పుమ—
                      నాదు మెత్తని రొమ్ముతలగడ
                      నాదరంబున మోమునానిచి
                               తూఁగరా,
                      యెడలేని యూరట నొందరా.
    జీవనము నురిత్రాట వీడుట
    నీవు తలఁచెదవేనిఁ జెప్పుమ --
                      జడను నలఁగియుఁ గమ్మతావులఁ
                      గడలఁ జిమ్మెడు పూలదండను
                                నిత్తురా,
                      మరణాభిలాషము మానరా,

_________