పుట:Kavikokila-Granthamala3-Khandakavya.pdf/164

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

ద్యము]

జీవనద్వేషి

141

                           దెల్పరా?
                నాయెద నెత్తురు లోల్కెరా.
               జీవనద్వేషి
     ఓసి వలపుల రేయిసానీ,
     ఓసి కల్వల సిరులరాణీ,
               విసిగి వేసరి జీవబంధన
               విసరమును దెగఁదెంప వచ్చితిఁ
                             గానవే,
               జేసెడు తలంబును జూపవే.

యామిని


     ఓయి ప్రాయపు టందగాఁడా,
     ఓయి ముద్దుల మురిపెగాఁడా
               ఏల యంటెర చీడపుర్వు వి
               శాలజీవన పుష్పదళముల?
                           మానరా,
               యీ పిచ్చియత్నం బేలరా ?
     సరసి నీటను బ్రాణములు విడఁ
     దరలుటయె నిజమేనిఁ జెప్పుమ--
               నా హృదయం బంతకన్న న