పుట:Kavikokila-Granthamala3-Khandakavya.pdf/163

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

* జీవన ద్వేషి.

_______

యా మిని

ఏడకయ్యా చిన్న వాఁడా,
  కోడెప్రాయపు వన్నెకాఁడా,
            యేఁగెదవు నడిరేయి వెలుపడి
            వాఁగువఱ్ఱుల దారివంకకు?
                         ఏలరా?
            యీ వింతనడవడి చాలురా!
   ఆకసంబునఁ జుక్కదివ్వెలు
   చీఁకటులఁ గడు బలుచచేయఁగ
            జీవలోకము చల్లనిద్దురఁ
           గేవలము మైమఱచి తేలఁగఁ
                       దల్పమున్
           విడి తిరుగఁ గారణమేమిరా?
   కన్నుబొమ్మలు వంగి సొంపఱి
   చిన్నవోయిన చిన్నె లొలికెడి
           నెట్టివేదన లెట్టిచింతన
           లిట్టితఱిఁ జెలరేఁగె మదిలోఁ?