పుట:Kathalu gaathalu modati bhaagamu.pdf/52

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


షియాలకు ఆలాబాధలు కలుగుతూ వచ్చాయి. అందువల్ల భోజాలు ఏ యెండకు ఆ గొడుగు అట్టడం నెర్చుకున్నారు.

'దశావతర్ ' అనే మతగ్రంధం

  ఈ భోజాలు షియామతస్థులతో తాము షియాల మంటారు సున్నె మతస్థుల తో తాము సున్నీల మంటారు. అయితే ఆరికి ఈ షియామత మంటేనూ తెలియదు. సున్నీమతమంటేనూ తెలియదు వారికి స్వభాష అయిన కచ్చిభాషలో గాని, వ్యాపారం కోసం నేర్చుకునే గుజరాతీ భాషలోగాని, ఖొరాను తర్జుమాలేదు. ఈ భోజాలుండే గుజరాతు దేశాన్ని చాలాకాలం తురకరాజులు పరిపాలించినా ఖొరాను దేశభాషలోకి పరివర్తనం కాకపోవడం ఆశ్చర్యమే. ఈ భోజాలలో అరబ్బీ పారశీభాషలు వచ్చినవారెవ్వరూ లేద్. మహమ్మదీయ మతాన్ని గురించి చెప్పగల విద్యాంసులున్నూ లేదు. వారికి తెలిసిన మతగ్రంధం ఒకటి, అది కచ్చిభాషలో సింధీలిపిలోవ్రాయబడిన "దశావతార" మనే పుస్తకం ఇదే వారి మతగ్రంధం.
  గోజాలందరొ దీనిని పూజిస్తారు. అవసానకాలంలోచరివి వినిపించుకుంటారు. హిందూదేశంలోనూ భోజాలు వ్యాపారం చేసుకొని జీవించే ఆఫ్రికాతీరమున జాంజి బారులోను మస్కటు మొదలైన ప్రాంతాలలొనూ బొంబయిలోనూ జమాత్ ఖానా మతసభలోనూ ఈ దశావతారమనే గ్రంధాన్ని పురాణంలాగ చదివిస్తారని 1850 లోనె ఒక వాజ్యంలో స్థాపించబడింది.

ఈదశావతారం అనే గ్రంధంలో ఏముందో తెలుసునా?

   దాని పేరునుబట్టి అందులోని విషయం స్ఫురిస్తూనేవుంది. అది పది ప్రకరణల గ్రంధం. ప్రతి ప్రకరణంలోనూ ఒక అవతారాన్ని గురించి యుంటుంది. మొదటి తొమ్మిది ప్రకరణాలలోనూ హిందువుల త్రిమూర్తులలో ఒకరైన విష్ణు మూర్తియొక్క తొమ్మిది అవతారాలను గురించి వర్ణించబడింది. పదియవ ప్రకరణములో పరమపూజ్యుడైన ఆలీయొక్క అవతారాన్ని గురించి వ్రాయబడింది.