పుట:Kathalu gaathalu modati bhaagamu.pdf/139

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


కందుకూరు నవాబురాజరికం

లాక్కొని-ఇతణ్ని తిరుచురాపల్ల్లికి రాజకీయ ఖైదీగా పంపారు. అక్కడ ఇతదు క్రైస్తవమతాభిమానం చూపుతున్నా డని ఒక మహమ్మదీయుడికి కోపంఅ వచ్చి ఇతనిని 1240 లో పొడిచి చంపాడు.

  కర్నూలు నవాబు రాజ్యాన్ని లాక్కునేటప్పుడు అతడు అదివరకు తన సరదారులకూ, బంధువులకూ యిచ్చిన జాగీరులు కూడా కుంఫినీవారు తీసుకొని ఆయన కుటుంబం వారికి రెండు లక్షరూపాయలకు పైగా పించనులను రద్దుచేశారు.

ఈ రాజ్యాన్ని లాక్కున్న తరువాత దానికి ఒక బ్రిటిషు కమీషనరున్ ఏజెంటు అనే పేరుతో నియమించి భూమిని రైతువారీ బందోబస్తు ఛేశారు. 1252 లో తక్కిన నాలుగు తాలూకాలూ కలిసి ఒక కలెక్టరుక్రింద ప్రస్తుతమున్న కర్నూలు జిల్లాను నిర్మించారు. శ్రీశైలాన్ని కొన్నాళ్ళు కుంఫినీవారే పరిపాలించి 1240 లో ఆ దేవస్థానానికి పుష్పగిరి పీఠాధిపతులను ధర్మకర్తలుగా నియమించారు. (Imperial Gazetteer-Provincial Series, Madras Vol.I pp.406-7)

ఏనుగుల వీరాస్వామయ్యగరి వర్ణన

   ఏనుగుల వీరాస్వామయ్యగరు 1230-1231 మధ్య కాశీ యాత్ర చెయ్యడంలో ఈ కర్నూలు నవాబురాజ్య్హంలో చేరిన పుణ్యక్షేత్రాల్ను దర్శించారు.  అక్కది రాజకీయ సాంఘిక స్థితిగతులను వర్ణించారు. వీరాస్వామయ్యగారు కడపనుండి శ్రీశిలానికి ప్రయాణం చేసే దారిలో దువ్వూరు వరకు కడపజిల్ల్లాలో చేరిన భూమి అనిన్నీ, తరువాత వంగలి అనేవూరు 'కందనూరి నవాబు ' దనిన్నీ వ్రాస్తూ రూపసింగు అనే సర్దరుకు కొలువుకుగాను ఈ గ్రామం వగైరా కొన్ని వూళ్లు జాగీరుగా ఇవ్వబడిన వని ఇలా వ్రాశారు. "ఎగువ అహోబిళములో ఉత్సవకాలమందు 400 వరహాలు హాళ్ళీలు వసూలు అవుతున్నవి. వాటినంతా కందనూరి నవాబు పుచ్చుకొని వెనక గుళ్ళసంగతినే విచారింపడు"(కాశీయాత్రచరిత్ర, పుత 10) 
    వీరాస్వామయ్యగారు అహొబళంనుంచి మహానందికి వెళ్ళారు.