పుట:Kathalu gaathalu modati bhaagamu.pdf/127

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


   అవ్చసరం తిమ్మయ్య యనీ, అమరం తిమ్మయ్య యనిన్నీ, వాకిటి తిమ్మయ్య యనిన్నీ పైన చెప్పిన శాసనాలలో పేర్కొనబదిన తిమ్మన్న గారె ఈ తిమ్మప్పయని చెప్పడానికి సందేహము లేదు.

ఇతర రాజసేవకులు

 కృష్ణదేవరాయలవారి కొలువులోవుండి ఆయనకు సేవచేసే సద్వంశసంజాతులైన ఇతరనాఅకులనెకుల పేర్లు తిరుపతి శాననాలలో కనబడుతున్నవి.

'ఊడియం ' ఎల్లప్పనాయకుడు

    ఊడియం ఎల్లప్పనాయకుడు డనే రాజొద్యోగి కృష్నదేవరాయల వారికీ, ఆయన తరువాత రాజ్యంచేసిన అచ్యుత దేవరాయల వారికి సన్నిహితభృత్యుడు గా వుండేవారు. ఊడియ మనే పదముజ్ ఊడిగ్ మనే మాటకు రూపాంతరము. ఇతడు 'కల్ తేరు ' అనగా రాతిరధం దగ్గర సత్రం నిర్మించినట్లున్నూ, తిరుపతిలో గోవింద రాజస్వామి వారికి దానం చేసినట్లున్నూ క్రీ.శ.1527 నాటి ఒకశాసనంవల్ల కనబడుతూ వుంది.

'అడపం ' బయ్యప్పనాయకుడు

  అడవ మంటే నక్కలు, ఆకులు మొదలైన తాంబూలపు ద్రవ్యము లుంచే సంచి దీనిని సంబెళమనికూడా అంటారు.  ఆకాలంలో సామాన్యులు కూడా ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఒక అడపను పట్టుకొనివెళ్ళేవారు. కృష్ణదేవరాయలవారు రచించిన ఆముక్తమాల్యద 7-వ ఆశ్వాసంలో 7-వ పధ్యంలో దీని వర్ణన కనబడుతూ వుంది ఇది శ్రీమంతులనుభవించే భోగాలలో ఒకటి.  అందువల్ల రాజాధిరాజులైన విజయనగర చక్రవర్తులకు తాంబూలద్రవ్యముల యుద్యోగి యొక డుండుడంలో ఆశ్చర్యమేమున్నది? కాశ్యపగొత్రుడైన తిమ్మప్పనాయకుడి కుమారుడైన ఈ బయప్ప కృష్ణదేవరాయలవారి కాలంలోను, అచ్యుత దేవరాయలవారి కాలంలోనూ కూడా ఈయుద్యొగం చేసినట్లు అతడు తిరుపతి వెంకటేశ్వరస్వామికి 55, 320 నార్పణములు సమర్పించి క్రీ.శ. 6-9-532 సం॥ లో చెక్కించిన శాసనం వల్ల తెలుస్తూవుంది.