పుట:Kasiyatracharitr020670mbp.pdf/494

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది


బ్రహ్మశ్రీ శతావధాని.

వేలూరి శివరామశాస్త్రులుగారి రచనలు

పద్య గ్రంధములు:

కధలు -గాధలు రు 0-12.0

ఏకావళి 0-12-0

గద్య గ్రంధములు:

ఆత్మకష 1 వ భాగం 1-0-0

ఆత్మకధ 2 వ భాగం 0-12-0

రాముని బుద్ధిమంతనం 0-6-0

తీరని కోరికలు 0-6-0

సర్వేసు వీలునామా 0-6-0

బావనపిల్ల 0-6-0

కావలసినవారు, గ్రంధకర్తగారికి, సూరవరం - ఆత్కూరు టపా, కృష్ణాజిల్లా, అని వ్రాయండి.


దివగల్లి వేకటశివరావు రననలు

ఇంగ్లీషు తెలుగు పారిభాషిక నిఘంటువు రు 2-8-0

భారత దేశమున బ్రిటిష్ రాజ్యతంత్రము: రెండు భాగములు కలిసిన బైండు 2-8-0

1 వబాగం: బ్రిటిష్ ఇండియా చరిత్ర 1-8-0

2 వబాగం: రాజ్యతంత్రం-ఆర్ధిక చరిత్ర 1-0-0

సహకార వస్తునిలయోద్యమము రాక్డేల్ పయోనీర్సు చరిత్ర - భారతదేశ సహకార సమస్యలు 0-12-0

భారతదేశ స్థితిగరులు (Statistics) 0-4-0

అధినెవేశా స్వరాజ్యము 12-0

అంకుల్ టాం కధ (నీగ్రో బానిసల సమస్య) 3-0

దక్షిణాఫ్రికా చరిత్ర 2-0-0

గ్రంధకర్తకు బెజవాడాకు వ్రాయండి