పుట:Kasiyatracharitr020670mbp.pdf/17

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది


ఏనుగుల వీరాస్వామయ్యగారి కాశీయాత్ర చరిత్ర

సంపాదకుని ఫుట్నోట్సు - వివరణల సూచిక.

కాశీయాత్ర చరిత్ర గురించి పుట శ్రీగిడుగు వేంకటరామమూర్తిపంతులుగారి ప్రశంస: ముఖపత్రం

కాశీయాత్ర చరిత్ర తృరీల్య ముద్రణం వీఠికలో

 బిషప్ హాబరుగారి భారతదేశయాత్ర ప్రశంస:                    1-2

ఏనుగుల వీరాస్వామయ్యగారు - వారిమిత్రులు ... ... 4-10

 "    వీరాస్వామయ్యగారి జీవిత విశేషాలు   ...   .....           4
  "   కోమలేశ్వర;పురం శ్రీనివాసపిళ్ళెగారు   ...  ....             5
  "   జార్జినార్టన్ గారు-వెంబాకం రాఘవాచార్యులు గారు  ...  ...       5
  "   కుంపినీ పరిపాలన - ప్రజలస్థితి          ...  .....        6
  "   హిందూలిటరరీ సొసైటీ           ...   ...            6
  "   నవయుగారంభం                 ...  ....          7
  "   శ్రీగాజుల లక్ష్మీనర్సుసెట్టి గారు            ...  ...         7
  "   చరిత్ర సాధనాలు               ...  ...            7-8

వీరాస్వామయ్యగారు బ్రౌను గారికి వ్రాసిని లేఖ .. ..... 8-10

చెన్నపట్నం ప్రాచ్యలిఖిత పుస్తక భాండాగారములో ఉన్న కాశీయాత్ర చరిత్ర 26

  "       "  మాదిరి పుట (చూడు షహరుల వర్ణనగల పుట)

శ్రీనివాసపిళ్ళెగారు వ్రాసిన వీరాస్వామయ్యగారి జీవిత చరిత్రలో వివరణలు

విఫరణ పుట తూర్పుఇండియా వర్తక సంఘం(కుంపినీ)వారి ప్రభుత్వకచ్చేరీలు వర్తక కార్యాలయాలు ఇంగ్లీషు హవుసు ఆపు యేజన్సీలు లోయర్ హవుసు బోర్డు అపుత్రేదు ఆఫీసు చెన్నపట్నం హైకోర్టుకు పూర్వంవున్న ఉన్నతకోర్టులు సుప్రీంకోర్టు సదర్ అదాలతు కోర్టు చాంద్రమానము సౌరమానము అధిక క్షయమాసాలు (చూడు: అనుమంధం) సర్ రాల్ ఫ్ సాంగ్తర్ నందన సం|| కరవు సర్ రాబర్టు కెమిన్ వారాస్వామయ్యగారి మరణసంవత్సరం