పుట:Kasi Yatra Chellapilla Venkatasastry.pdf/77

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

తిరుపతి వేంకటకవులొనర్చిన తెనుఁగు గ్రంధములు.


-- ప్రబంధములు --

44 శ్రవణానందము

45 పాణిగృహీత

46 లక్షణాపరిణయము

47 బుద్ధచరిత్రము

48 శ్రీనివాస విలాసము

49 ఏలామహాత్మ్యము

50 పూర్వహరిశ్చంద్ర చరిత్రము

51 శివభక్తి

52 సుశీల

53 పతివ్రత

54 గోదేవి

55 దేవీభాగవతము (పురాణము)

56 శివలీలలు (డిటో)

57 జాతకచర్య (వెం|| శా|| చరిత్ర)

58 ఇటీవలిచర్య

-- వివాద గ్రంధములు --

59 గీరతము (4భాగములు)

60 గుంటూరుసీమ (2రంగములు)

61 వేమవరాగ్రహార శతావధానము

62 చెళ్ళపిళ్ళ జయంతి

63 మల్లేశ్వర విజ్ఞప్తి

-- లఘు కావ్యములు --

64 వ్రతకధలు

65 పురాణగాధలు

66 రసికానందము

67 శనిగ్రహము

68 గ్రామసింహము

69 బిడాలోపాఖ్యానము

70 వ్యాసనిష్కాసనము

71 దైవతంత్రము

72 వైరాగ్యశతకము

73 శుకరంభాసంవాదము

74 శివశంకరవిజ్ఞప్తి

75 రాసభకుమారుఁడు

76 దివ్యతిరుపతి

-- శతకములు - స్తవముల --

77 కామేశ్వరీ శతకము

78 ఆరోగ్య కామేశ్వరి

79 ఆరోగ్య భాస్కర స్తవము

80 మృత్యుంజయస్తవము

81 నమశ్శివాయ స్తోత్రమ్

82 శివ స్తవము

83 సౌభాగ్య కామేశ్వరి

84 కాళికాది స్తోత్రమాల


ధరలకు ఉచితముగా పంపబడే మా క్యాటలాగు చూడుడు