పుట:Kasi Yatra Chellapilla Venkatasastry.pdf/52

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

కాదు, ఇప్పటికిన్నీ వాని ఆంతర్యం తెలిసిందేకాదు. నన్ను వాడేమో తెలివి తక్కువవాణ్ణిగా వూహించాడుగాని, వాడి చేష్టలను ಬಜ್ಜಿ ಸೆಸ್ వాణ్ణి తెల్వితక్కువ వాడని ఢంకామీద దెబ్బకొట్టి చెప్తాను. కారణం చదువరులే విచారించుకొందురుగాక, నే నీ కథాభాగములో వ్రాసిన సంగతులలో చదువరులకు నమ్మతగని దీ కథాభాగమే. దీన్ని గుఱించి యిప్పటికిన్నీ నాకు నమ్మకం లేదు, ఇతరులను గూర్చివ్రాయడ మెందుకు? ఇది కల మాత్రం కాదు. నిజంగా జరిగింది.

సొమ్మిచ్చి మళ్లా నన్ను వెంటబెట్టుకొని కొంతదూరం త్రిప్పినాడు. ఆ తోడేలు వెంట ఈ మేక యథాప్రకారమే నడుస్తూ వుంది. మళ్లా అటు తిప్పి, ఇటు తిప్పి, ఆ మేడవద్దకే, ఆ మెట్ల వద్దకే తీసుకు వెళ్లాడనుకొన్నాను. లేదా అలాటి మేడ మటొకటుందేమో? మళ్లా ఎక్కడం మొదలు పెట్టాడు. వెనకాల నేనున్నూత్రాటితో దబ్బనంగా ఎక్కుతున్నాను. సరిగా ఇంక ఐదుమెట్లే తరువాయి. అక్కడ ఆగి, సౌమ్మ పుచ్చుకొని, వానిచేతులో వున్న పదహారు బెత్తాల గుడ్డ గొడుగు సరిక్రొత్తది నాచేతికిచ్చి, పైకి రావద్దు నేవచ్చేదాకా, ఇక్కడే కూర్చో' అని మర్యాదగా చెప్పి పైకి వెళ్లాడు. నేను అయిదాఱు నిమిషాలు కూర్చుని పైకి వెనుకటిలాగే వెళ్లి నాలుగు దిక్కులూ చూచి రెండో త్రోవను దిగి తల తడుముకుంటూ బసలోకి వచ్చాను, జరిగిన సంగతి స్నేహితుడు కోమటితో చెప్పితిని. అతడు నేను బ్రతికి వచ్చి తనకు కనుపడ్డందుకు మిక్కిలిగా సంతోషించి నన్ను యెంతో మెచ్చుకొన్నాడు. పద