పుట:Jyothishya shastramu.pdf/62

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

20. ఒక గ్రహమునకు బద్దశత్రువుగా మరొక గ్రహమున్నదా?

కాలచక్రములోని గ్రహములు మొత్తము పండ్రెండుగలవని తెలుసు కొన్నాము. అందులో ఆరు ఒక గుంపుకాగ, ఆరు మరొక గుంపుగా ఉన్నవని తెలుసుకొన్నాము. ఇక్కడ మరొక సూత్రము ఏర్పడుచున్నది. ఆరు గ్రహములు మిత్రులైతే తర్వాత ఏడవ గ్రహమునుండే శత్రు గ్రహములు కలవు. అందువలన ఒక గ్రహమునుండి ఏడవ గ్రహము ఏదైతే, అది బద్ద శత్రువు అని తెలియుచున్నది. ఇంకా వివరముగా చెప్పుకుంటే, ఒకటవ స్థానాధిపతికి ఏడవ స్థానాధిపతి తీక్షణమైన శత్రువని తెలియు చున్నది. దీనినే జ్యోతిష్యశాస్త్రములో ఒక సూత్రముగా తీసుకొని, ఒకటికి బద్ద శత్రువు ఏడు అని తేల్చుకొన్నాము. ఒకటికి × ఏడుకి అను సూత్రము ప్రకారము ఏ గ్రహమునకు ఏ గ్రహము బద్ద శత్రువో తెలుసుకొందాము.

Jyothishya shastramu.pdf
చతురస్రాకారములో నున్న కాలచక్రము - 22వ పటము