పుట:Jarmanii-Deisha-Vidyaavidhaanamu.pdf/97

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

యేడు ఇప్పుడు వృథా అవుతూ ఉన్న విశ్వవిద్యా లయపు మొదటి సంవత్సరపు చదువున్ను, అయి ఉండవ లెనిన్ని , అనుకొంటున్నారు,

(2) విశ్వవిద్యాలయములోనే విశేషజ్ఞాన మును సంసాదింప నారంభించగానికి పూర్వము రెండేళ్ళు మామూలు పాఠాలు నేర్పడము, అం టే, ఇంటర్మీడి యేటు. కళాశాలలను విశ్వవిద్యాల యాలలో భాగములుగా ఏర్పాటు చేయడమన్నమాట, ఈ విషయమై కావలసిన పాఠక్రకములు మొదలయినవి తయారైనని. ఈ భాగములో సామాన్య జ్ఞానము, విద్యాబోధము, రాజ నీతి, కూడా విషయములుగా ఉంటవి. విద్యార్థుల సంఖ్య నానాటికి ఎక్కువ కావ డము చేత ఒక "ప్యా సు” డిగ్రీ, అంటే సాధారణ బి. యే. డిగ్రీ వంటిది, చేర్చవలెనని ఒక సల హా ఉన్నది. జర్మను విశ్వవిద్యాలయాలలో ప్ర స్తుతము "డాక్టరు "డిగ్రీ, ఒక్కటే ఉన్నది. పరిశో ధనలు సాగించి, ఆ విషయాలను కనుగొన్న వారికే ఈ పట్టము నిస్తారు.ఒక్క పరీక్షలో

90