పుట:Jarmanii-Deisha-Vidyaavidhaanamu.pdf/76

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

తల్లిదండ్రులలొ బడిలొని పనినిగురించి ఉత్సాహము పుట్టించడము, ఔన్నత్యమును ఎక్కువ స్థాయిలో ఉంచడము, అనేవి ఈసంఘము ఉద్దేశములు, ఈసంఘములు , కొన్ని మంచిపని చేస్తవి. బడిలొని తరగతులలోనికి పోవడానికి తల్లిదండ్రులకు హక్కున్నది. యుద్ధమునకు పూర్వ మిట్టి ప్రశంసకే అవ కాశము లేకుండేది. ఇప్పుడు స్వాతంత్ర్యము ఇంకా ఎక్కువ అయినది. విద్యా ర్తులు తమ లొ ఒక రిని తమకుబదులుగా మాట్లాడుడానికి ఎన్ను కొంటారు.వీనికి " స్పీకర్” (Sprecher) అని పేరు. ఈవిద్యా పాఠక్రమమును గురించిన్ని, కాలమును గురించిన్న, తమ ఉపాధ్యాయునితోను తలిదంషుల సంఘముతోను విద్యార్థుల కోరికలను తెలుపుకోవచ్చును. విద్యా తమకోరికలను అమలులో పెట్టుకొనుట కధికారము లేదుగాని, వాటినివి నేటట్లు చేయగలరు,

ప్రతిబడికిన్ని “లాండ్ "షేమ్' (Landsheim) అనే ఒక గృహ ముంటుంది. ఇది పట్టణమునకు

69