పుట:Jarmanii-Deisha-Vidyaavidhaanamu.pdf/58

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

పరిస్థితులు తెలిసి ఉంటవి. ప్రతిబడికిన్ని ఒక పెద్ద తోట ఉంటుంది. ఒకొక్క పిల్లవాడు సాగు చేయడానికి కొంత స్థలము ఏర్పాటు చేస్తారు. వాడు తా నొక్కడే కాని, ఇతరులతో కలిసి కాని, అదానిని సాగుచేస్తాడు. తన స్థలములో పండించుకొన్న దానిని పిల్లవాడు ఇంటికి తీసుకొని పోవచ్చును. ఇంగ్లండులోని కొన్ని పల్లెటూరి బడులలో కొన్ని సంఘములవారు కలిసి భూములను సాగు చేసే పద్ధతి జర్మినీలో లేదు.

ఉపాధ్యాయుడు పిల్లలను వారమున కొక తూరి పరిశోధన క్షేత్రములకు తీసుకొని పోయి, వ్వవసాయ శాస్త్రములో సరికొత్తగా కనిపెట్టబడిన విషయాలను పిల్లలకు బోధచేస్తాడు. బడులలో వ్వవసాయము విషయమై సామాన్యోపన్యాసములిస్తారు. వీటిని పిల్లలు తలిదండ్రులు కూడా వచ్చి వినవచ్చును. పల్లెటూరి ప్రారంభ పాఠశాలలో వ్వవసాయమును ప్రత్యేక విషయముగా చెప్పరు గాని, విద్య వ్వవసాయము దారినే పట్టి ఉంటుంది. పాఠ్య పుస్తక నిర్ణయము, ఉపాధ్యా


51