పుట:Jarmanii-Deisha-Vidyaavidhaanamu.pdf/53

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

కుండా కొన్ని సమయాలలో పుస్తకాలు, బట్టలు కూడ ఇస్తారు. పేద పిల్లలకు ఉచితముగా వైద్యమున్ను చేస్తారు.

ఆధ్యాయము 7.

పల్లెటూరి బడులు (ఫార్ షూలె)

యుద్ధసమయమున జర్మనీలో వ్వవసాయము చాల అభివృద్ధి చెందినది. పూర్వము పశువుల మేతకు వదలి పెట్టిన భూమి ఇప్పుడు సాగులోనికి వచ్చినది.చాల కాలము వరకు జర్మనులు తమ దేశములో పండే పంటల మీదనే బ్రతకవలసి వచ్చినది. అందు చేత వ్యవసాయమును గురించి శాస్త్రీయ పద్ధతుల ప్రకారాము పరిశోధనలు చేసి, ఆ శాస్త్రగ్నానమును పండ్లు, కూరగాయలు, ధాన్యములు, ఎక్కువగా మునుపటి కంటే బాగుగా ఎలాగు పండించడమో అనే విషయమునకు వినియోగించినారు, ఇంగ్లాడులో వ్వవసాయము వల్ల అంత లాభము లేదు. కనుక, వరు పొల

46