పుట:Jarmanii-Deisha-Vidyaavidhaanamu.pdf/48

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

చెప్పుతాడు; కాని, అతనికిష్టము లేకపోతే, నేను చప్పనని నిరాకరించ వచ్చును. అయినా అనుభవములో అట్లు నిరాకారించడము అరుదుగా ఉన్నది. తల్లిదండ్రులు ఈ మత విద్యా పాఠములులకు తమ పిల్లలను పంపపక పోవడానికిన్ని, అదే బడిలో బడి వేళలో కాక మరొక్కప్పుడు తమ మత విద్యను చెప్పించడానికిన్ని హక్కు గలదు. మత విద్య సామాన్యముగానే ఉంటుంది గాని, ఇట్లు నమ్మవలెను, ఇట్లు నమ్మకూడదు, అని ఉండదు. సాథరణముగా బైబిలు కథలున్ను, చర్చి చరిత్రమున్ను, చెప్పుతారు. యుద్దమయిన తరువాత సోషలిస్టు ప్రభుత్వము వారు బడులలో నుంచి మత విద్యను కేవలము తీసి వేయడానికి ప్రయత్నించినారు. బవేరియా రాష్ట్రములో సిముల్టేన్ షూలె (Simultan schule) అనే మిశ్రమ పాఠశాలలను ఏర్పాటు చేసినారు. ఇవి క్రొత్త మోస్తరు బడులు. వీటిలోనికి ఏమతేము వారైనా చేర్చుకొంటారు.అన్ని విషయాలున్ను, అందరికీ సామాన్యముగానే నేర్పుతారు గాని, మతమునకు మాత్రము ప్రత్యేక

41