పుట:Jarmanii-Deisha-Vidyaavidhaanamu.pdf/46

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

ఆట స్థలము కోసము ఒక్క బెర్లిను పట్టణములోనే ఇన్నో మిలియనుల పౌనులు ఖర్చు పెట్టినారు. ఇంగ్లీషు వారి విజయమునకున్ను శీలమునకున్ను, వారి వ్యాయామక్రీడలే ముఖ్య కారణములని అనుకోవడము చేతనున్ను, "వాటర్లూ యుద్ధములోని జయము ఈటను బడి ఆటస్థలములలో కలిగినది" అనే మొదలయిన అభిప్రాయముల చేతనున్ను, ఈ రీతిగా జర్మనులు వ్యాయామక్రీడల పైని ఎక్కువ శ్రద్ధ తీసుకొంటు ఉన్నారు. బడి పిల్లలు విహార యాత్రలు చేయవససినదనే భావము పెరుగు తున్నది. నెలకు ఒక సారి అయినా బడి పిల్లలందరున్ను శాస్త్ర పరిశోదనల కోసము విహారమునకు పోవలెను.

మతవిద్య.

జర్మినీలో చాల మంది ప్రొటెస్తాంటు మతస్తులు, ఇవాంజెలీకల్ మతస్తులో అయి వున్నారు. కొంచెము మంది రోమను కేథలిక్కు మతస్థులున్ను, యూదులున్ను, కూడా ఉన్నారు. మొత్తము జనసంఖ్యలో రోమను కేథొలిక్కులు నూటికి 30

39