పుట:Jarmanii-Deisha-Vidyaavidhaanamu.pdf/38

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

లోనే మరి నాలుగేళ్ళు చదువుకొంటారు. ఈ ప్రారంభ పాఠశాలలు (1)ఫోక్ షూలె (Vilk schule) లేక ప్రజల బడులు (2) మిట్టెల్ షూలె(Nuttek schUle) లేక మాధ్యమిక పాఠశాలలు అని రెండు విధములుగా ఉంటవి. గ్రామాలలోని బడులకున్ను పట్టణములలోని బడులకున్నూ కొంచెము భేదమున్నది. ఈ భేదము ముందు అధ్యాయములో తెలుపబడును.

మిట్టెల్ షూలె (Mittel schule)

మాధ్యమిక విద్యాలయములు

దేశము యొక్క కార్మిక, వాణిజ్యాభివృద్దుల కోసము కూలి పనివారి కంటె ఎక్కువ వారున్నూ కళాశాలలలో చదువుకొనిన వారున్నూ అయిన ఒక తెగ జనులు కావలసి వచ్చినది. అందుకోసము ఉచిత విద్య నిచ్చే బోర్డు స్కూళ్ళకున్ను, ఉన్నత పాఠశాలల కున్ను, మధ్యగా (మిట్టెల్ షూలె) అను మాధ్యమిక పాఠశాలలు ఏర్పాటయినవి. ఈ మాద్యమిక పాఠశాలలకున్నూ ప్రారంభ పాఠశాలలకున్ను సంబందము లేదు. అవి ప్రారంభ

31