పుట:Jarmanii-Deisha-Vidyaavidhaanamu.pdf/25

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

యులు చేరుతారు. ఒక్క విద్యార్థుల సంఖ్యను బట్టి మాత్రమే గ్రాంటులిస్తే, బాలుర సంఖ్య ఎక్కువ అయి, ఉపాద్యాయుల సంఖ్య తగ్గిపోతుంది. అందు చేత ఈ యిద్దరి సంఖ్యను బట్టిన్ని గ్రాంటు లివ్వడము వల్ల హెచ్చు తక్కువలు రావు.

(1) కిండిర్ గార్టెన్ బడులు (Kindergaarten school).

(2)గ్రుంట్ షూలె (GrunD schule) లేక సాధారణ బడులు. వీటికి "ఐన్ హేట్ షూలే (Einheit Schule) అని కూడ పేరు.

(3) ఫోక్ షూలె (Volk shule) ఇవే బోర్డు పాఠశాలలు. వీటిలో పిల్లలు జీతము చెల్లించ నక్కర లేదు.

(4) మిట్టెల్ షూలె (Mittal shule) అనగా మాధ్ద్యమిక పాఠశాలలు (ఇవి ఫ్రాం సు దేశాములోని "ఇకోలె ప్రైమేర్ సుపీరియార్" (Ecoles primaries superioures) అనే బడులకు సరిపోతవి. కాని వీటిలోని "గ్రుంట్ షూలె "లోని పిల్లలు మాత్రమే చేరవలెను. "ఫోక్ షూలె"

18