పుట:Jarmanii-Deisha-Vidyaavidhaanamu.pdf/22

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

centen)పరీక్షకు బడిఓ చదివిన కాని, ప్రయివేటుగా గాని ప్యాసయితేనే కాని, ఉన్నత పారిశ్రామిక కళాశాలలో ప్రవేశించడానికి వీలు లేదు. ప్రయివేటుగా ప్యాసు కావడము క్రొత్తగా వచ్చినది. ఈ ప్రయివేటు పరీక్షకు " ఇంటెలిజెన్ సుటెస్టు " (Intelligence Test) అంటారు. డాక్టరు బిరుదమునకు ఆయా విశ్వ విద్యాలయాలలో నాలుగేండ్లు నుంచి ఏడేండ్ల వరకు చదువుకో వలెను. తొమ్మిదేళ్ళున్ను పూర్తిగా ఉన్నత విద్యాలయములో (High school) చదువుకోలేని విద్యార్థులు మాధ్యమిక పాఠశాలలోనుంచి వచ్చేవారి వలె ఉన్నత వృత్తివిద్యాలయాలలో (Secondary Technical Instittes) చేరవలెను.

వయస్సు మీరిని వారి విద్య ఈ మధ్య చాల అభివృద్ధి చెందినది. గ్నానాభివృద్ధిని కోరే స్త్రీ పురుషుల కోసము " ఫోక్ హాక్ షూలె" (Volkhoch schyke) అనే ప్రతేక విద్యాలయాలను ఏర్పాటుచేసినారు. అచ్చటే జరిగే ఉపనాసాలను వినడానికి జీతమిచ్చుకో వలెను. ఆ ఉప15