పుట:Jarmanii-Deisha-Vidyaavidhaanamu.pdf/211

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

ప్రజ్ఞ సంపాదించడానికి కావలసిన శీలము నభివృద్ధి చేయడానికి తగినవిద్య లేకపోవడము, అనేవి జర్మను విద్యా ద్ధతిలోని లోపములు


మూడు వందల సంవత్సరములనుంచిన్ని - జర్మనీవారు తమవిద్యా పద్తిని అభివృద్ధి చేసుకొం టున్నారు. తమపద్ధతిని తలంచుకొని వారుగర్వి స్తారు. ఇది సహజము, న్యాయముకూడాను. సం వత్సరమునకు ఏటేటా పండెండున్నర కోట్ల పౌను లను, ఇంత కాలమనే మితి లేకుండా, ఈ మండలి వారికి జర్మనీ చెల్లించనలసి ఉన్నా, ఈ విద్యా పద్ధతి మూలముననే, ఇంగ్లీషు వారుతప్ప, యూరోపులోని అన్ని దేశములవారికంటెను జర్మనులు ఎక్కువ అభివృద్ధిపొంది, ధనవంతులై ఉన్నారు.

204