పుట:Jarmanii-Deisha-Vidyaavidhaanamu.pdf/172

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

విశ్వవిద్యాలయాలలో స్త్రీల సంఖ్య అతివేగముగా వృద్ధిఅవుతున్నది. ఇప్పుడు మొత్తము సంఖ్యలో నూటికి పదిమంది స్త్రీలు విశ్వవిద్యాల యాలలో చదువుకొంటున్నారు. స్త్రీలు "స్టాటు” (Star1) పరీక్ష ప్యాసు కావచ్చును. డాక్టరు బిరు దమునున్ను పొందవచ్చును. స్టాటు పరీక్షను విశ్వవిద్యాలయాలవారే చేస్తారు. ఇది బి.యే పక్షతో సమానము.ఇది ప్యాసయినవారు గవ ర్నమెంటు ఉద్యోగాలకు అహర్హలై ఉంటారు.స్త్రీ లకు తమ కళాశాలలో ప్రత్యేక సంఘములు న్నవి. కాని, వీరు "క్నీపె"లలో పాల్గొనరు.

అధ్యాయము 18

ఉపాధ్యాయ శిక్షణము.

యుద్ధమునకు పూర్వము ప్రారంభ పాఠశా లోపాధ్యాయులు ' సెమినారు'లనే వసతి పాఠశాల లలో శిక్షణముపొందేవారు.ఈ పాఠశాలలకు ప్రారంభ పాఠం పాఠ శాలలను చేర్చే వారు. సెమినారు

.

165