పుట:Jarmanii-Deisha-Vidyaavidhaanamu.pdf/165

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

14. దసూరి 2 2 2 2
15. సంక్షిప్త లేఖనము 0 2 1 0
16. కసరత్తు 2 3 2 3
17. చిత్ర లేఖనము 1 0 0 0
18. సంగీతము 1 0 0 0
19. వ్యాయామ క్రీడలు 2 2 2 2
20 స్పానిషు, ఇటాలియను
లేక రషియను భాష 0 0 2 2

కళాశాల వాణిజ్య విద్య.

ఆబి బ్యూరియెంటెన్ పరీక్ష ప్యాసయిన విద్యార్థులు వాణిజ్య కళాశాలలలో చేరవచ్చును. ఈకళాశాలలకు విశ్వవిద్యాలయాధికార మున్నది, అవి పట్టములనివ్వవచ్చును. ఇట్టి వాణిజ్య. కళాశా లలు అయిదున్నవి. ఫ్రెబర్గ్సు కళాశాలలో వేయి మంది విద్యార్థులున్నారు. వాణి జ్యేతర కళాశాల లలోకూడా వాణిజ్యమును నేర్పడమున్న ది. తక్కిన విశ్వవిద్యాలయాలలోవలెనే వాణి జ్య కళాశాలలలోను రెండు పరీక్షలున్నవి. ఒకటి డిప్లొమాపరీ క్ష. రెండోది డాక్టరుప క్ష. డిప్లొమా

158