పుట:Jarmanii-Deisha-Vidyaavidhaanamu.pdf/164

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

........................................4తరగతి 3తరగతి 2 తరగతి 1తరగతి
1. మతము .................... 2 ...................3................. 2 .............1
2. జర్మను భాష ................... 5 ................ 5 ................4 ..............4
8. ఫ్రెంచి భాష (ఉత్తరములు
వ్రా యడము తోకూడా).............. 6 ................... 5 ................ 4 ............. 4

4. ఇంగ్లీషు భాష ( ” ) ............... 6 ...................5 ................ 4 ...............4
5. గణితము...............................2 ................... 3 ............... 3 ................3
6. వాణిజ్య గణీతము ..................4.....................4...................3..................2
7. పధార్థ విజ్ఞానశాస్త్రము ............0.....................2...................2..................0
8. రసాయన శాస్త్రము.................0....................0.....................2.................2
9. జీవశాస్త్రము..........................2.....................0....................0..................0
10. వస్తువులు నిలువచేయడము 0 .................. 0 .................. 0 ................2
11. వాణిజ్య భూగోళశాస్త్రము..........2...................2.....................2..................2
12. వాణిజ్య చరిత్రము.................2....................2....................2 ..................2
18. వాణిజ్య శాసనములు .............0....................0....................4...................4

157