పుట:Jarmanii-Deisha-Vidyaavidhaanamu.pdf/156

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

ళ్ళసుబట్టి లెక్కలు చేయడము, గ్రాపులు, లోగో రధిములు వారమునకు 2 గంటలు,

(2) క్షేత్రగణితము, త్రిగుణ మైత్రి ('Trignometry) లోని ప్రథమ పొఠములు.
(3) పదార్థవిజ్ఞానశాస్త్రము.
(4) విద్యుత్కర్మ శాస్త్రము (Electronics)
(5) విద్యుత్ప్రవాహ శాస్త్రము,
(6) విద్యుత్సంజ్ఞల నివ్వడము,
(7) జర్మను భాష.
(8) ఆరోగ్య శాస్త్రము,
(9) చిట్ఠా అవర్గాలు వ్రాయడము.
(10)ప్రథమపాఠములు.
(11) కసరత్తు.
(12) ఎంచిభాష, ఇంగ్లీషు భాష (ఐచ్చి
(10) రాజనీతి ప్రథమపాఠములు
(11)కసరత్తు

అనుభవము (వారమునకు 30 నుంచి 40 గంటలవరకు):- (1) రాపుపట్టడము (Filing), మెలి వేయ

149