పుట:Jarmanii-Deisha-Vidyaavidhaanamu.pdf/155

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

ధము లేదు, కొని, మూడేళ్ళయినతరువాత ఒక పరీక్ష ప్యాసుకావ లేను. ప్యాసయితే ““మాస్టర్"(Master) అనగా అవృత్తిని ఆమూలాగ్రముగా నేర్చుకొన్న వాడు,అనే బిరు మునిస్తారు. ఈ పరీక్ష ప్యాసయి తేనే కాని, ఎవరున్న స్వతంత్రముగా దుకాణము పెట్టుకొని తమవృత్తిని అవలంబిచ నివ్వరు.'


జర్మనుల పరిశ్రమలకు ఈబడులు మూలాధారములు, ప్రతివృత్తి పాఠశాలను,ఇచ్చట వర్ణించడానికి వీలు లేదు.ఒక గడియారములు చేయడము నేర్పే పాఠశాలను గురించిమాత్రము ఈ కింద చెప్పబడుతున్నది. ఈ పాఠశాల డ్రెస్డెను పట్టణమునకు సమీపములో ఉన్న “గ్లాషూటె ” (Glasshat )) అనేపట్టణములో ఉన్నది. ఇందులో మూడేళ్ళు చదువు చెప్పుతారు.


పుస్తకముల పాఠములు (వారమునకు 10 నుంచి 20 గుంటలవరకు):- 1. అంకగణితము, బీజగణితము, స్లైడు రూలు (Slide Rale) ఉపయోగించడము, బేబి

148