పుట:Jarmanii-Deisha-Vidyaavidhaanamu.pdf/153

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

పాఠశాలను ఏర్పాటు చేసినారు. గెవెర్బెషూలే”లో పిల్లలు తమవృత్తిలో నే చాలాకాల ముండి బడిలో గంటగంటన్నర కాలము మాత్రమేఉంటారు, “ఫాక్ షూ"లో బడి ఎక్కున కాలమున్న, వృత్తిలో తక్కువకాలమున్న గడుపు ఈబకు లోనికి ప్రవేశము దొరకడము కూడా కొంచెముకష్టమే.

ఈ“ఫాక్ షూ లే”లో చేరేవారు. ఒకసా మాన్య ఉన్న ఆ పాఠ శాలలో ఆ రేళ్ళు చదువుకొని ఉండన లెను- లేదా, మాధ్యమిక పాఠశాలలో ఆ రేళ్ళు చదువుకొని ఉండవలెను- లేదా, ఒక బోర్డు పాఠశాలలో ఎక్కు ప్రజ్ఞతో చదువుకొని ఉండవలెను. “ఫాక్' షూ లే”లో మూడేళ్ళు చదువు చెప్పుతారు. వారమునకు30 గంటల నుంచి 40 గంటలవరకు పనిఉంటుంది. మొదటి సంవత్సరము పుస్తకముల చదువు ఎక్కువగాను, అనుభవము తక్కువగాను ఉంటుంది. రెండో యేడు సమానముగా ఉంటవి. మూడోయేడు అనుభవము ఎక్కువగాను, పుస్తకముల చదువు

146