పుట:Jarmanii-Deisha-Vidyaavidhaanamu.pdf/148

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

రీబడికి నిర్బంధముగా పోవలెను.ఈబడిలో తు దిపరీక్ష ప్యాసయితే జీతముమీద చేర్చుకొంటారు. ఒక దుకాణములో ఇల్లుతుడి చేవాడు, గృహపరిశ్రమలో సహాయము చేసేవాడు, హొ కళ్ళలో ఉత్తరాలను తీసుకొనిపోయేనాను, మం గళ్ళకు వడ్రంగులకు సహాయము చేసేవాడు. అంద రున్ను మూడేళ్ళు పని నేర్చుకొని, తమ వృత్తికి సంబంధించిన విద్యను “గే వీర్బె షూలెలో సంపా దించుకోవలెను. : పనినేర్చుకొనడానికిన్ని, చదువుకు న్ను వారు ఏమి ఇవ్వనక్కర లేదు.ఆయా యా జమానులు వారికే కొంచెము సొమ్ము ఇస్తారు. ఈ బడులు పురపాలక సంఘముల వశమందుంటని, గవర్నమెంట వారే వాటికయ్యేసొమ్మును పురపా లక సంఘములవారి కిస్తారు. కొన్ని స్థలాలలో గవర్నమెంటువారీ పాఠశాలలను తమవశములోనే ఉంచుకొంటారు.

తరగతులను ఆయావృత్తుల ప్రకారము ఏ ర్పాటు చేస్తారు. ఒక వృత్తిని నేర్చుకొనే పిల్లలం దరున్ను ఒక్కటే తరగతిలో విద్య నేర్చుకొం 141