పుట:Jarmanii-Deisha-Vidyaavidhaanamu.pdf/133

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

పుచ్చుకొని ఉంటే, వారు చెల్లించిన దానిలో సగముసొమ్ము వాపసు ఇచ్చి వేస్తారు. విదేశీయ విద్యార్థులు ఫాక్ట రీలలో అను భవమును సంపాదిం కొనడమునకున్ను, మంచి జర్మను కుటుంబములలో చేరడమునకున్న, 'సెలవులలో తగిన సౌకర్యము - కలగడమునకున్ను సంఘమువారు ఏర్పాట్లు చేస్తారు.

మూల స్థానము

పైని విద్యార్థుల సహకార సంఘము పని సాధారణముగా చెప్పబడినది. ఇక మూలస్థాన మును గురించి తెలుసుకొందాము, సంఘము మూల స్థానము 'డె స్టెప్ పట్ట పట్టణములో ఉన్నది. ఈసంఘములో మూడుతరగతుల సభ్యులుంటారు. (1) జర్మను విశ్వవిద్యాలయ ములో మెట్రిక్యు లేషను పరీక్ష ప్యాసయిన విద్యార్థు లందరున్ను ఇందులో సభ్యులు కావచ్చును. (2) విద్యార్థులు కౌనివారు సంవత్సరమునకు 8 షిల్లింగులు చెల్లించి సభ్యులు కావచ్చును (3) వర్తక కంపెనీలవారు సంవత్సరమునకు 5 పౌనులు చెల్లించి సభ్యులుగా

126