పుట:Jarmanii-Deisha-Vidyaavidhaanamu.pdf/120

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

-, డా ఆసంఘాలే ఉంటవి ఒక విశ్వవిద్యాలయములో చరిత్ర సంఘములో ఉండే విద్యార్థి తానుపోయి న క్రొత్త విశ్వవిద్యాలయములో దానికి సరిపో యే చరిత్ర సంఘమలో వెటనే చేరడానికి హ క్కున్నది. అతడు టెర్మకు ఇంత అనీ చెల్లించి ఈ సంఘము లో సభ్యుడు కావచ్చును. లేదా, ఏ మీ చెల్లించ నక్కర లేకుండా గౌరవభ్యుడుగా అయినా ఉండవచ్చును. ఒక సంఘములోని సభ్యు లు ఒకరినొకరు చనువుగా అన్నా, తమ్ముడూ” అని పిలుచు కొంటారు.

ఇండియాలో ఉండేక్రి కేట్టు, ఫుట్ బాల్ , హాకీ సంఘములు జర్మనీలో లేవు కాని, యుద్ధానంతరము వ్యాయామక్రీడలమీద ఎక్కువ శ్రద్ధధ వహిస్తున్నారు. జర్మనీ విద్యార్థుల సంప్ర దాయమునకు ఈ ఆటలు సరిపడవు. కానీ అందరున్ను టెన్నిసు ఆడుతారు, కసరత్తు చేస్తారు, ఈ ఆటలు లేకపోవడమనే లోపము సంఘాలలో తీరిపోతుంది. ఈ సంఘాలు ఒకొక్క రాష్ట్రము విద్యార్థులుకలిసి ఏర్పాటు చేసుకొంటారు. జర్మను

113