పుట:Jarmanii-Deisha-Vidyaavidhaanamu.pdf/12

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

చేత ఒక పరగణావారి యూనివర్ సిటిలో ఆపరగణాలోని విద్యార్థులకంటె ఇతర పరగణాల విద్యార్థులే ఇక్కువ మంది ఉండవచ్చును. ఇండియాలో వలె, ఒక యూనివర్ సిటీ ప్రదేశపు విద్యార్థులను మరియొక యూనివర్ సిటీ వారు సాధారణముగా చేర్చుకొనక పోవడములేదు. విశ్వవిద్యాల యములున్నూ, ఉన్నత పాఠశాలలున్నూ మంత్రుల ఆధీనములో ఉండవి. ప్రథమిక పాఠశాలలు మాత్రము గెమిండె, స్టాడ్త్ (తాలూకా బోర్డులు, పురపాలక సంఘములు) అధికారములో ఉంటవి. జర్మినీ లోని విద్యాసంష్తల కన్నిటికిన్ని పెట్టుబడి పెట్టి పరిపాలించేవారు ప్రభుత్వము వారే. ప్రభుత్వము వారి సహాయమును పొందినవన్ని, పొందనివిన్ని, ప్రయివేటు బడులు ఉన్నవి గాని అవి చాల కొంచమే. విద్యా పరిశోధనలను చేయడమునకు మాత్రమే అవి పనికివస్తవి.

యూనివర్ సిటీల మీద స్కూళ్ల ఇన్ స్పెక్టర్లకు అధికారము లేదు.మంత్రి తనకు బదులుగా వాటి చూడడానికి క్యూరేటర్ (kurator)

5