పుట:Jarmanii-Deisha-Vidyaavidhaanamu.pdf/117

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

తాడు. కొన్ని పర్వదినాలలో అధ్యాపకులను కూడా విద్యార్థులసభలకు పిస్తారు. వారున్ను వ్యాసాలు చదువుతారు. ఆ వ్యాసముమీద శాస్త్రీయచర్చ జరిగిన తరువాత అందరున్ను అల్పా హారాలకు చేరుతారు, ఈవిందు తెల్లవారుజాము మూడు నాలుగు గంటలవరకున్న జగుగు తుంది. విద్యార్థులు పాటలుపాడుతారు, హా స్యోపన్యాసాలు చేస్తారు. కాని, వారందరున్ను చాల కాలము “బీరు” సారాయమును తాగడ ముతో గడుపుతారు. జర్మను విద్యార్థి బీరు త్రా గడము విషయమై అనేక కథ లున్నవి. ఒకొక్కడు గంటకు 48 పెద్ద గ్లాసుల సారాయము కూ డా తాగగలడట. ఆతరువాత గంటకు ఎనిమిది గ్లా సుల చొప్పున మరినాలుగుగంటలు కూడా తాగగలడు.

ఈసంఘముల సభకు "క్నీపే"” (Knei pe) అని పేరు. ఇందు- ఒకరితో ఒకరు చేతులు క లుపుకొని పరిచయము కలుగ జేసుకోరు. ఒకరి ఆరోగ్యముకోసము ఒకరు “బీరు” తాగి పరిచ

110