పుట:Himabindu by Adivi Bapiraju.pdf/42

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది


________________

చక్రవర్తి ప్రధమతనయ మాయాదేవి విజ్ఞానదేవిగా, ద్వితీయ పుత్రిక శాంతశ్రీ సత్యచింతనాదేవిగా, హిమబిందు ధర్మకర్మదేవిగా, నాగబంధునిక ఉత్తమాశయదేవిగా, ఇతర బాలికలు తక్కినవారుగా నటించిరి.

విజ్ఞానదేవి : జన్మంబు మాయరా

జగమే హుళక్కిరా

సర్వభోగము లవియు

ఛాయలే ఎరుగరా,

సత్యచింతన : జగములో ఎవ్వరికి

నలుపకోయీ పాంన

పావకాంక్షలు నీకు

చూపవుర నిజవథము.

ధర్మకర్మదేవి : ప్రేమయే నీ కర్మ

ప్రేమయే నీ దారి

నర్వ ప్రాణులు నీవె

నర్వబాధలు నీవే!

ఉత్తమాశయదేవి : మూడురత్నము లివిగో

చూడరా! వేడరా!

నాల్గు నత్యాలనే నమ్మరా, ఎరుగరా!

సత్యవచనదేవి : అనృత మాడబోకు

ఆనంద మొందరా

కానిచో మాటయే

కంఠాన రానీకు.

న్యాయజీవితదేవి : పరధనము వలదురా

పరకాంత వలదురా

వలదురా వరభూమి

వదలరా వాసనల.

శీలదేవి : వలదు భోగము మనకు

వలదు యశములు మనకు

కలలైన జన్మాలు

గాఢశత్రులు మనకు.

ఆనందదేవి : ఏమి లేకుండుటే

ఎరుగు నిర్వాణంబు

కర్మరహితంబైన

జన్మరహితంబౌన

అదియ ఆనందమౌ

అదియె నీర్వాణమ్ము.

అడివి బాపిరాజు రచనలు - 2 | • 32 . హిమబిందు (చారిత్రాత్మక నవల)