పుట:Geethamulu, basavaraju apparao (1934).pdf/99

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది


మోహమున మొగిలుకన్నియ మోము ముద్దు
గొనెడు చందము గాంచుమా కోకిలమ్మ!

అందరును సంతసమ్మున నలరువేళ
తాలవృక్షంపుటాకుల దాగి యేల
కో యనుచు విలపించెదు కోకిలంబ?
చెలియ నెడబాసినావె వెన్నెలవేళల?

    ఇల గల వియోగులందున నేనె కష్ట
    భాగ్యుడ నటంచు లోలోన వగచుచుండ,
    జత కుదిరినావె నావలె వెతల గుంద
    దుర్దశల వింతస్నేహితుల్‌ దొరుకుదురుగ!

    చెలియ నెడబాసి నెమ్మది చింత గుందు
    నేను పాల్గొనగల జుమీ నీదువెతల
    కష్టముల చవిజూచినగాని పరుల
    వెతలగాంచి కన్నీళ్ళను విడువగలమె?

మధురఫణితి కూ కూ యని మనసు కరుగ
సొదల జెప్పుచు చింతల సోలజేయ
గలవు నీ దీనమృదుగానకలన నదియె
నేరకుండిన వగతుమే నీదుగతికి?