పుట:Geethamulu, basavaraju apparao (1934).pdf/74

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది


నడియాసగ నెంచి బ్రతుకుటెల్లను
     గడచి యెట్టులో త్రప్పి బ్రతికితిన్‌.
నిర్జనంబులౌ ద్వీపాంతరముల
     నెట్లెట్లో చేరి యచ్చటను తి
ర్యగ్జంతువులను బోలి జ్ఞాన మను
     నది యేమాత్రము లేక తిరిగితిన్‌.
మలమాంసమే మృష్టాన్నమ్మటు
     మెక్కుచు క్షారజలంబుల ద్రావుచు
కాలవశుడ నై క్రూరభోగినుల
     కౌగిళుల జొక్కి విషరుచి గంటిన్‌.
పడిపడి యిడుముల బడరానిపాట్లు
     బడి కలగి తలగి యలజడి బెగ్గిలి
కడ కాపరమేశ్వరు నవ్యాజపు
     కరుణ చేతనే బ్రతికి వచ్చితిన్‌.
సాయంకాల మ్మరుణవదనుడై
     సముద్రగర్భము జొచ్చెడు సూర్యుని
వేయాఱు విధముల దీనుడనై
     వేడికొంటిని నన్నిలు జేర్పుమంచు.