పుట:Geethamulu, basavaraju apparao (1934).pdf/30

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది


యశోధరా విలాపము

        లేపనైనా లేపలేదే!
               మోము
        చూపనైనా చూపలేదే!
        కోపకారణ మేమొ
        యే పాప మెఱగనే! ||లేపనైనా లేపలేదే!||

        హృదయ తల్పముపైన
        సొద మరిచి హాయిగా
        నిదురదోగే నన్ను
        వదిలి పోయేవేళ ||లేపనైనా లేపలేదే!||

        మబ్బు కన్నెల కింత
        ఉబ్బితబ్బిబ్బేలొ?
        ఆకాశమున కంత
        ఆనంద మెందుకో? ||లేపనైనా లేపలేదే!||

        మాధవీలత కింక
        మంటికౌగిలి యేన?
        మాపటింతల నింట
        దీప మిక వెలిగేన! ||లేపనైనా లేపలేదే!||