పుట:Geethamulu, basavaraju apparao (1934).pdf/211

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది


                 చేతులు పై కెత్తి జేజే లనండోయ్
                 బాపుజీ ప్రపంచపు మాబా పనండోయ్.
                                                          పోర్ బందర్||


ప్రేమ కారణము

(సెలయేటి గానము నుండి)

                కారణం బేమనందు నో కాంత, నీదు
                ముద్దుమో మందమో, లేక, మోహపార
                వశత నిటు నటు చలియించు వాలుకనుల
                యందమో కెంపు పెదవులసందు నుంచి
                తొంగి చూచుచు వెంటనే తొలగి లోని
                కేగుచును మోముసీమపై నిచట నచట
                మెఱుపు మెఱపించు మవ్వంపు చిఱునగవుల
                చందమో, లేక ముంగురు లందమౌనొ!
                ప్రేమకున్ గల్గుకారణం బేమనగల
                మింతరో నిన్నుఁజూడ ప్రేమించుటె జుమి!
                ఇంతియేగాని వేఱ్వేఱ నెంచి చూచి
                అందపుం దళుకులనె ప్రేమనందగలనె!