పుట:Geethamulu, basavaraju apparao (1934).pdf/165

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డదిచేతితోడ బెట్టుకయ భుజింపుచుంటి
గాదె ' యని గద్గదిక బల్కుకాంత గనుమ !

                  ------
           ఆంధ్రవీధి
    (వాయుసందేశమునుండి)

చుట్టు నున్నట్టి పర్వరాల్ పెట్టనట్టె
కోటగా నొప్పు బొబ్బిలికోటదరిని
గాండ్రు గాండ్రని తీండ్రించు తాండ్రపాప
రాయబొబ్బిలిపులి యని ప్రధితకీర్తి
గన్నవీరు దలచి మందగరిని బొమ్మ!
కళకకుం గవులకు హరికధకులకును
పుట్టిని ల్లదె! రణమున దిట్ట యయ్యు,
దొందపోటున శత్రుచే భంగపడిన
విజయరాముని నగరంబు, నిజముజెప్ప
దాని కీ డగు పురము నెందేని గనవు!
చెంత జేరి సముద్రమ్ము చిందులాడ
ఇంపొసగు లతలతో సెలయేళ్లతోడ