పుట:Geethamulu, basavaraju apparao (1934).pdf/129

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డదిభావవీధి నన్ను గోరి
వచ్చిన నిను గాంచనైతి దేవ! నా ||

వెల్లివిరియు తేజముతో
వెల్లమబ్బు నంచు వీడి
మెల్లన దిగివచ్చు నిన్ను
మేల్కొనియుం జూడనైతి దేవ! నా ||

వలపున నాయిల్లు జేరి
తలుపు మెల్ల తట్టు నీదు
పిలుపు వినియు, ని న్నెఱిగియు
వలపు నిలుప జాలనైతి దేవ! నా ||

పాడుసిగ్గు వీడదాయె
ప్రాణేశా! దేవా! నీ
చూడచక్కనైన మోము
చూడలేక వెఱగుపడితి దేవ! నా ||

జీవితంపుమేలి ఫలము
చేత జిక్కి జారిపోయె
మండిపో వెడారిలోన
నెండమావి యట్లదోచె దేవ! నా ||

అస్తమిత దినేశంబై
అంధకార బంధురమౌ