పుట:Geethamulu, basavaraju apparao (1934).pdf/127

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డదివదనమ్మును గాంచి భక్తి
ప్రణమిల్లుటకుం దగనా? దాసిగా ||

నిన్ను జూచి మదిని ప్రేమ
నిలుపుటకైనను దగనా? దాసిగా ||

నా నాథుడ వీవె యనుచు
నమ్ముటకైనను దగనా? దాసిగా ||

ఒరు లెవ్వరు జూడకుండ
నొక్క ముద్దుగొన దగనా? దాసిగా ||

పరవశమున నీ ప్రేమము
పాడుటకైనను దగనా?
     దాసిగా నుంటకైన
     తగనా ప్రాణేశ, దేవ? దాసిగా ||

గుర్తులు

"అతడే నా నాథు డంచు
అతివ! యె ట్లెఱింగితివే?"

    "ఎందరిలో నున్నను తా
    నీ మోమే గాంచుచుండు