పుట:Garimellavyasalu019809mbp.pdf/115

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

సంవత్సరపు టాదాయమును లేక లాభమును లేక మిరులును యెల్లరును యెప్పటికప్పుడు ఖర్చుపెట్టేసుకుంటే, దేశాభ్యుదయ సంస్ధలకు కళావర్ధనమునకు పాండిత్య ప్రకర్షలకు, దేశరక్షణకు ఆస్కారముండదు.

  మానవజన్మ తిని కూర్చోవడానికీ భోగించి చచ్చిపోవడానికి కాక కొన్ని ఉత్తమాశయాల సంసిద్ధికొసమను మాట నెవ్వరూ మరువ కూడదు. సాధారణ ఆహార నిద్రాభయ భోగాదులను జంతువులు కూడా అనుభవించి నీల్గుచున్నవి. వానికంటే మానవునిలో ఉన్న విశేషము జ్ఞానము అజ్ఞానవాహినిని విజృంభించుటవకాశములు కల్పించకున్నచోనవజీవితమే వ్యర్ధము. క్యాపిటలిష్టు అద్వర్యం క్రింద్ జనితమైన జ్ఞానం లోక కళ్యాణం కొరకు కంటే, మాంవ విధ్వంసం క్రింద ఎక్కువ ప్రయోజనపడ్డది. సోషలిస్టు అద్వర్యం క్రింద అజ్ఞానమును భవిష్యత్పరిశోధనా ఫలితజ్ఞానమును విశ్వప్రపంచ మానవకళ్యాణము కొరకు వినియోగించవలసి యున్నది.
   నిజమైన సోషలిజములో ఆస్తులకై తగవులాట లుండరాదు. సమస్తమైన ఆస్తి సర్వులదిన్ని సర్వులకు ప్రతినిది ప్రభుత్వ సంస్ధ - సర్వుల శ్రేయస్సు కొరకు ఆ ప్రభుత్వమె యాస్తినైనను అవసరమైతే తాత్కాలికి హక్కుదారునకు తగు పరిహారమిచ్చి స్వాధీనము చేసుకొని వినియోగించవచ్చును. ఇందుకు జమీందారు మొదలు రైతు వరకు సంతోషముగా అంగీకరించి, తత్పురోభివృద్ధి కొరకును, తమ పురోబివృద్దికొనకును శాయశక్తులా శ్రమపడుట నేర్చుకోవలెను. ఆస్తినిమిత్తమాత్ర మనియు, సర్వమునకును హక్కుదారు అందరికిని ప్రతినిదియగు ప్రభుత్వమే కనుక యెక్కువ తక్కువలని కీచులాడుట ఒక మోస్తరు నెరమనియు యెల్లరును భావించవలను.
   కమ్యూనిజములో కూడా ఆస్తి సర్వమూ ప్రభుత్వముచే ప్రభుత్వ మొక్కటే సర్వమునకు యజమానియై తన తాబేదారు లకు ఉద్యోగులద్వారా సర్వుల చేత పని చేయించి అందరికీ ఇంచుమించుగా సమాన సౌకర్యములు కలిగించి అందరి ప్రేమను జూరగొన చూచుచుండును. ఇది ఒక మోస్తరు ఉత్తమరకం క్యాపిటలిజం పద్దతి వంటిది. ప్రజలకు ప్రభుత్వాజ్ఞా నిర్వఃహణము తప్ప మరెట్టి బాద్యతయు ఉండదు. తమ సంతృప్తిలో వారు 
 గరిమెళ్ళ వ్యాసాలు