పుట:DivyaDesaPrakasika.djvu/2

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది


శ్రీరస్తు

శ్రీమతే రామనుజాయ నమః

నూజివీడు సంస్థానాస్థాన విద్వత్తల్లజైః

ఉభయ వేదాన్త పారావార పారీణైః


శ్రీమన్నారాయణ చరణ సరసిజ వినిస్సరన్మరన్ద ధారాయిత

మధుర కవితా ప్రవాహోపనిబద్ద రసవత్తరనైక ప్రబన్దైః

ఉ.వే.ప్ర శ్రీ మద్విః

కిడాంబి గోపాల కృష్ణమాచార్య స్వామి చరణైః

అనుగృహీతా


దివ్యదేశ వైభవ ప్రకాశికా

(సచిత్ర ఆంధ్ర వివరణాది విభూషితా)

ఆంధ్ర వివరణము

ఉ.వే. శ్రీమాన్ N.V.L.N రామానుజాచార్యః

ప్రకాశకులు

ఉభయ వేదాంత సభ

పెంటపాడు-534 166 (A.P)