పుట:Dhanurvidyaa vilaasamu (1950).pdf/88

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

24

కృత్యవతరణిక


సీ.

సర్వసర్వంసహా సహతాహతారాతి
రాతి నాతిగఁ జేయు నీతిశాలి,
హరినీలనీలదేహకలాకలాపుఁ డా
పదఖర్వశార్వరభానుమాలి,
హారనీహారడిండీరపాండురకీర్తి
కీర్తితస్ఫూర్తి పొంగిన ఘనుండు,
హంవీరవీరసాహసహసద్వదనుండు
మదనకోటివిలాసమననశాలి,


తే.

శయకుశేశయశయశరాసన విరావ
కృశదకూపారపారంపరీపరీత
తిమితిమింగిలగిలకులోద్వీక్ష్యవిలస
దసమసమరామరారంభుఁ డవ్విభుండు.

86


షష్ఠ్యంతములు

క.

ఏవంవిధచరితునకును
శ్రీవైదేహీరతునకు ఆతదురితునకున్
సేవాశ్రితభరతునకుం
బావనగుణనిరతునకును భయవిరతునకున్.

87


క.

మంజులగుణసంగతికిన్
గంజాతభవాదిపుణ్యగతికిన్ గరుణా
రంజతమతికిన్ రక్షో
భంజనరతికిన్ ధరాధిపతికిన్ గృతికిన్.

88


క.

ఇందుధరానందకరా
మందభరాజగవహరణమహితాంగునకున్
సుందరమాకందరమా
మందిర[1]మానితవనాభిమతఖేలునకున్.

89
  1. మానితరసాభి