పుట:Dhanurvidyaa vilaasamu (1950).pdf/66

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

లక్ష్యవేదికా విధానము

నారాచయోచన ప్రకారము

చిత్రలక్ష్యభేదనోపాయము

శాబ్దలక్ష్యశరాభ్యాసము

దూరనికట స్థలలక్ష్యభేదన

దృష్టిముష్టినియమనలక్షణము

రథారోహణ శరాభ్యాస విశేషము

గజారోపణ శరప్రయోగా వినిభాగము

హయారోహణ శరమోక్షణము

చిత్రయుద్ధ ప్రకారము దండకము

దూరపాతి శరాభ్యాస విస్తారము

నభోవిభజనము

శరప్రయోగ సమయాసమయ నిరూపణము

శరగమన గుణదోష వినిభాగము

నలువది కౌశలములు

దివ్యాస్త్రమంత్ర తంత్ర ప్రయోగోపసంహారము